Velkommen

Vi ønsker spesielt velkommen deg som er nyinnflyttet, enslig, gift, fraskilt, homofil, rik, farget, eller fremmedspråklig.

The Chosen Ones – Fotballfilosofi

Fred J. Ødegård: De gode nyhetene presentert i fotballspråket. Hvem er utvalgt til å være med på Guds lag, og hvem er «The Left Behinds»?

Fra konferansen: «Det inkluderende Evangeliet» i Nådekirken Kristiansand, 12/9-2020)

En pappa og hans familie

Har du lagt merke til at barn ofte ligner på sine foreldre? Noen ganger ser de ut som små mini-kopier av dem.  Og i 1. Mosebok 1:26 sa Gud: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss».

Riv kirkeveggene!

Mange mennesker lever med vegger av religion, bud og uskrevne regler om hva man skal gjøre og ikke gjøre for å være god bra for Gud. Disse veggene skiller mennesker fra hverandre. Du har de som er innafor, og de som er utafor. Begge gruppene lider. De som lever innesperret av religionens vegger går glipp …

Kjenner du Gud?

I 2007 skrev Barack Obama selvbiografien «Dreams From My Father». Den har jeg lest, og den har gitt meg kunnskap om den tidligere presidenten i USA. Likevel kjenner jeg ikke Barack Obama.

Hvor er din tro?

Alle mennesker opplever utfordringer i livet. Noen er små, noen er store og noen virker uoverkommelige. Mange troende har i ulike situasjoner opplevd å få tilbakemeldinger om at «du må bare tro mer» eller «du må tro hardt nok» så løser det seg. Ingen ting er mer nedbrytende enn dette.

Den gode Far

De forstod ikke hvor høyt faren elsket dem, og hvilke privilegier de hadde som hans sønner En mann hadde to sønner. Begge sønnene bodde hjemme. Faren elsket dem uendelig høyt, og unnet dem alt godt. DEN YNGSTE SØNNEN var temperamentsfull og oppfarende. Han ønsket å leve livet og ha det moro, men trodde ikke at …