Kan man takke Gud for lopper?

I boken Skjulestedet forteller Corrie Ten Boom om hvordan hun lærte å være takknemlig under alle forhold.

Det hendte under annen verdenskrig. Sammen med søsteren Betsy hadde hun ulovlig gjemt jøder i huset sitt. Derfor ble de begge arrestert og brakt til fangeleiren Ravensbrück.

Brakkene var overfylt av fanger og infisert av lopper. En dag leste de to søstrene fra den fillete Bibelen de hadde. «Takk Gud under alle forhold» (1. Tessaloniker 5:18)

Betsy sa: «Corrie, da må vi takke for disse brakkene, ja, også for loppene.»

Corrie svarte: «Nei, det er umulig å takke Gud for lopper.»

Men i månedene som fulgte forstod de at der de bodde, hadde de forholdsvis stor frihet. De kunne lese i Bibelen, snakke fritt og be sammen. I brakka var de helt trygge.

Og flere måneder senere forsto de hvorfor: Vaktene ville aldri gå inn i denne brakka på grunn av alle de fordømte loppene!

Det var altså en god grunn til å takke Gud under alle forhold.


Boken er tilgjengelig via ditt lokale bibliotek.

Denne historien ble gjenfortalt som en del av en preken Fred J. Ødegård holdt om «Takknemlighet». Du har høre den her.

Del siden videre via .