– Jeg vil dra alle til meg

«Dersom det finnes en Gud, er det likt for alle» var det en klok mann som sa. Det tror jeg han har helt rett i.

Alle mennesker er skapt i Guds bilde som Hans elskede barn. Og Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte. Derfor er det noe på innsiden av alle mennesker som lengter hjem til Gud.

Gud lytter til og snakker med alle mennesker, også de som ikke kjenner navnet Jesus. Han blir hverken engstelig eller sint, når noen tiltaler ham ved ‘feil’ navn eller tilber ham på ‘feil’ måte. ❤️

Gud er alt i alle. Det er i Ham vi alle lever, beveger oss og er til.

Lyset som kom ned fra himmelen

Jesus kom ned fra Himmelen for å lyse opp menneskeheten, slik at vi kan se kjærligheten – Guds ubetingede kjærlighet.

Det er dette lyset og denne kjærligheten som i det hele tatt gjør oss i stand til å elske. Selv en ateist har noe av Guds kjærlighet på innsiden. Hadde han ikke hatt det, ville han ikke engang vært i stand til å elske sine barn.

Jeg skal dra alle til meg

I Johannes 12:32, sa Jesus: Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.

Og hvordan skal han gjøre det? Det svarer han på i Johannes 15:26-27 NB:
Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.  Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Den Hellige Ånd vitner om Guds kjærlighet fra innsiden av alle mennesker. Og vi får også lov til å være med å vitne om det vi har opplevd med Jesus.

Møter mennesker der de er

Det betyr ikke at vi skal presse folk til å kopiere vår trosreise. Vi har forskjellig utgangspunkt og følger reiseruter eller trosreiser. Men Jesus er aksen som står fast, og holder det hele oppe. Han er strake veien til å bli mer og mer kjent  med Guds ubetingede kjærlighet.

Han er den gode hyrde, som leter oss og finner oss der vi er – og bærer oss hjem til Farshuset.

Han oppsøkte bevisst dem som religionen definerte som utafor. Kriminelle, prostituerte og folk som tilhørte feil religion. Han møtte dem aldri med fordømmelse, men nåde og ubetinget kjærlighet.

Han møtte mennesker der de var. Og det gjør han fremdeles!

Jeg tror at Han ønsker at også vi skal møte mennesker der de er. På sin egen trosreise.

Forsoningens tjeneste: Å inkludere mennesker

Vi som allerede tror og kjenner Hans navn – har blitt betrodd forsoningens tjeneste. Og fortelle mennesker at de er har en Far i Himmelen. At de er elsket av pappa Gud. At Han gjennom Jesus allerede har forsonet hele menneskeheten med seg, og han ikke holder våre synder, feil og mangler opp mot oss.

Vårt oppdrag er å inkludere mennesker. Vårt oppdrag er å gi videre den fullkomne kjærligheten Gud har gitt oss.

Alle mennesker er omsluttet av Guds nåde og ubetingede kjærlighet, personifisert gjennom Jesus. Det gjelder ikke bare kristne. Det gjelder også muslimer og ateister. Alle mennesker. Enten de vet om det eller ei.

Det er fint å være elsket. Men det er enda bedre å være elsket, og samtidig vite om det. Det er først da det blir en levende relasjon.

Når Guds nåde blir forkynt og Jesus kjærlighet demonstrert gjennom våre liv skaper det resonans med det som Gud allerede har lagt ned i alle menneskers hjerte – omtrent som en stemmegaffel som treffer rett tone.’

Det kommer til å bli «messy».

Hvis vi virkelig innser dette. Og forstår at Jesus kjærlighet er altfor stor til å få plass i den snevre teologiske boksen vi har laget oss, vil det få konsekvenser.

Det vil påvirke hvordan vi tenker på mennesker rundt oss. Det påvirker hvordan vi tilnærmer oss andre menneskers tro, åndelighet og søken.

Fokuset vil flyttes over på hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Guds ubetingede kjærlighet

Kirken kommer til å bli fylt av masse rart.

Det kommer til å bli messy, men det kommer til å bli en levende kirke. En kirke uten vegger.


Denne bloggposten er basert på et par prekener jeg holdt tidligere i vinter. Du kan lytte til dem via linkene nedenfor:

  1. Living church = messy church
  2. Gode nyheter fortalt med fire ford

 

Del siden videre via .