Kjenner du Gud?

I 2007 skrev Barack Obama selvbiografien «Dreams From My Father». Den har jeg lest, og den har gitt meg kunnskap om den tidligere presidenten i USA. Likevel kjenner jeg ikke Barack Obama.

Jeg vet ikke om barna hans har lest boken, men han er deres pappa og de har et personlig forhold til ham.

Kjenner du Gud?

Bibelen er det nærmeste du kommer en autorisert biografi om Gud i papirform. Den har jeg lest fra perm til perm flere ganger. Og det har gitt meg kunnskap om Gud. Men det i seg selv – er ingen garanti for at jeg kjenner Gud og har et personlig forhold til ham som pappa.

For å bli kjent med Gud, må vi tilbringe tid sammen med Ham. Snakke med Ham og lytte til det han har og si.

Charles G. Finney sa det slik: «…kristendom er erfaring. Det er bevissthet. Personlig samkvem med Gud er nøkkelen til det hele.» (Kraft fra det høye, s. 32)

«Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den.» (Joh 4, 16)

Kjenner du Gud?

Del siden videre via .