En kirke uten vegger

«En kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse.»

«En kirke uten vegger» er ikke bare et slagord. Det er vårt DNA som beskriver hvem vi er:  Et inkluderende fellesskap basert på Guds nåde og ubetingede kjærlighet!

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet (Efeserne 2:14)

Vi ser en kirke uten vegger. En kirke som ikke er opptatt av å bygge sitt eget, men å bygge Guds rike. Vårt mål er ikke å samle flest mulig mennesker i vår forsamling, men at flest mulig skal komme til tro på Jesus og vokse i sin relasjon med Gud.

Uten vegger mot hverandre

Vi ser en kirke der vi ikke har vegger mot hverandre, men hvor vi bygger et inkluderende fellesskap basert på Guds nåde og ubetingede kjærlighet.

En kirke der folk tør å være sårbare, åpne og ærlige mot hverandre. En kirke der man backer hverandre opp i motgang, og samtidig feirer hverandres seire.

Dette skal være et fellesskap fylt opp til randen av kjærlighet, omsorg, tro, seier og inkluderende åpenhet. Fordi Guds rike er en familie.

Vi ser en kirke uten vegger mellom generasjonene, men hvor unge og eldre står sammen. En kirke preget av ungdommelig pågangsmot, men også av livsvisdom og erfaringer fra et langt liv med Gud

Kirken vi ser for oss har ikke vegger mellom lederskap og benkeslitere. Vi ønsker å bygge en kirke med utgangspunkt i at alle mennesker har fått tildelt hensikt, talenter og nådegaver, og at menigheten skal legge til rette for at alle skal blomstre.


Uten vegger mot ikke-troende

Vi ser en kirke uten vegger mot ikke-troende. Som ikke deler mennesker inn i oss og dem, men som ser på alle mennesker som Guds barn og våre søsken.

En kirke som ikke møter folk med fordømmelse, men med et budskap om nåde, forsoning og Guds ubetingede kjærlighet.

Vi ønsker å bygge en kirke som aktivt inviterer mennesker hjem til farshuset. Hjem til pappa Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet.

I Kingdomkirken ser vi ikke på frelsesresponsen som målet, men som starten på et bevisst liv med Gud.

Vi ønsker å ha et bevisst fokus på å vinne mennesker for Jesus, for så å se deres liv bli forvandlet, se dem bli utrustet til tjeneste og få sine nådegaver forløst.


Uten vegger mot Gud

Vi ser en kirke uten vegger mot Gud. En kirke som er åpen for å ta til oss alt Gud gjennom Jesus allerede har gjort ferdig for oss.

Vi tror nemlig ikke at Gud bor i vigslede bygninger av murstein eller tømmer.

Vi tror heller ikke at Gud bor langt borte i verdensrommet et sted, for innimellom komme på besøk på kristne møter og konferanser.

Gud ved den hellige ånd, bor i oss. Vi har faktisk fått den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde på innsiden.

Derfor finnes det ingen vegger mellom oss og Gud. Der vi er, er han til stede. Og hans kraft er alltid tilgjengelig for oss.

Vi er overbevist om at Gud har kalt oss til å leve supernaturlige liv – her på jorden! Hvor vi kan ta i mot helbredelse, økonomisk forsørgelse, legge våre bekymringer på Han og være i stand til å glede oss – til tross for ulike omstendigheter gjennom livet.

Vi ønsker gjennom forkynnelse og undervisning å gi folk et riktig bilde av hvem Gud er, og hvem de selv er som hans barn.

Men hensikten med kirken er ikke bare at folk skal få kunnskap om Gud. Vi ønsker å introdusere mennesker for en levende Gud som ønsker å ha en personlig og nær relasjon til oss alle.

Alt det vi gjør vi i Kingdomkirken skal ha som hensikt å hjelpe mennesker til å bli mer og mer kjent med Gud – vår pappa.


Uten vegger mellom kristenliv og hverdagsliv

Vi tror ikke at kristenlivet er noe som kun leves på søndager, adskilt fra hverdagslivet. Vi tror at kristenlivet er noe som lever på innsiden den enkelte hele tiden.

Vi ønsker derfor at gudstjenesten skal fungere som en «ladestasjon» for det livet vi lever resten av uka.

Kingdomkirken skal nemlig ikke bare være et sted der vi prater om Jesus og det han har gjort ferdig for oss. Vi skal også praktisere det vi forkynner.

For der hvor ordet og sannheten forkynnes, skal dette følges med tegn, under og mirakler.

Vi ønsker at dette skal være en naturlig del av kirken, og at det blir naturlig for hver enkelt å bringe dette med seg ut til mennesker i våres miljøer.


Uten vegger mellom kirke og lokalsamfunn

Jesus kom ned fra himmelen og levde sammen med menneskene. Og som kirke ønsker vi også å være en del av livet til menneskene rundt oss.

Vi ønsker å være en kirke ikke bare for medlemmene, ikke bare for de troende – men for alle mennesker i vårt nærområde.


En kirke uten vegger mot andre troende

Vi ser en kirke uten vegger mot andre troende, som er vidåpen for å motta impulser utenfra.

Vi ønsker ikke å ha vanntette skott mot andre kirkesamfunn og menigheter, hvor det på forhånd er fast bestemt hvem vi kan og ikke kan samarbeide med. Vi ser på alle kristne som våre brødre og søstre.


En kirke uten vegger mot vekst

Vi ønsker at reproduksjon skal være en del av kirkens DNA. Jesus har bedt oss om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler. En disippel er en aktiv etterfølger av Jesus, som i sin tur blir en del av det store oppdraget: Å reprodusere Jesuslivet vi har fått – i andre mennesker.

Kingdomkirken skal også være en menighetsplantende menighet, som planter menighetsplantende menigheter.

Vi vil også hjelpe frem andre som ønsker å starte selvstendige menigheter utenfor vårt nettverk.
Vi vil ikke verne om vårt territorium, men heller spørre: Hva kan vi gjøre for dere?

«It`s not about our ministry, but His Kingdom!»

Del siden videre via .