Alt er ferdig. Det blir ingen spleisefest!

Det handler ikke om hva vi har å bringe til bordet, men om Hva han allerede har gjort ferdig for alle mennesker.

Det finnes måltider som fungerer som spleisefester, der alle bidrar med noe til et felles koldtbord eller kakebord.

Nattverd, måltidet som symboliserer nåde og tilgivelse, er ikke et slikt måltid. Du kan ikke bringe noe med deg til nattverdsmåltidet.

Så alt du har av prektighet, skinnhellighet eller selvfordømmelse kan du bare legge til side. Det handler ikke om hva vi har å bringe til bordet, men om Hva han allerede har gjort ferdig for alle mennesker.

Det er som i lignelsen i Luas 14:16-17

Da sa Jesus til ham: «En mann skulle ha et stort festmåltid, og han inviterte mange mennesker. Da alt var ferdig forberedt og maten var klar, sendte han ut tjeneren sin for å fortelle alle gjestene: ‘Kom, for nå er alt gjort ferdig.’

Alt er gjort ferdig.

Smak og se at Herren er god

Gud elsker deg med en ubetinget kjærlighet. Ingenting du gjør eller ikke gjør vil forandre på det.

Men hvis du velger å leve og ta del i denne kjærligheten, vil det forandre deg.

Smak og se at Herren er god! Salig er den mannen som tar sin tilflukt til ham. (Salmene 34:9)


Dette er et utdrag av en tale Fred J. Ødegård holdt 17/11-2019. Hør resten nedenfor.

Del siden videre via .