Riv kirkeveggene!

Mange mennesker lever med vegger av religion, bud og uskrevne regler om hva man skal gjøre og ikke gjøre for å være god bra for Gud.

Disse veggene skiller mennesker fra hverandre. Du har de som er innafor, og de som er utafor.

Begge gruppene lider. De som lever innesperret av religionens vegger går glipp av mye glede i livet. I tillegg sliter de seg ut. De klarer ikke å overholde alle reglene likevel. Derfor er det så mange mennesker som rett og slett møter kirkeveggen.

I den andre gruppen finner vi de som blir stengt ute av religionens vegger. De som ikke klarer å leve opp til de kristnes forventninger og krav. De opplever ofte å bli møtt med en vegg av fordømmelse.

På begge sidene av disse kirkeveggene finner vi mennesker som er elsket av Gud med en ubetinget kjærlighet.

Jeg tror tiden er overmoden for å rive disse veggene!

Faktisk rev Jesus disse veggene allerede for 2000 år siden!

«For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.» (Efeserbrevet 2:14)

Del siden videre via .