Jeg vil gi dere hvile

Hvor ofte klarer du å virkelig kjenne på en god hvile eller falle til ro?

Jeg tror mange i dag har et indre stress som man ikke er klar over – for det henger sammen med tankene våre – bevisste og ubevisste.

I dag leste jeg to vers – som jeg har lest så mange, mange ganger før, men plutselig så slo det meg hva som kan hjelpe oss å finne denne hvilen som Jesus ønsker å gi oss.

Det er to vers fra Jeremia.

Jeremia 1,7
«Før Jeg formet deg i mors liv, kjente Jeg deg. Før du ble født, helliget Jeg deg.»

Jeremia 29,11
«For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Jeg tror at nøkkelen til å finne denne hvilen og roen handler om vårt Guds-bilde og vårt selvbilde.

Det står at Gud KJENTE deg før du ble skapt. Og Han HELLIGET deg før du ble født.

Det står at Han tenker tanker om deg – gode tanker og ikke noe ondt.

Kanskje dette er noe for deg å tenke på i dag? Gi deg selv tid til å undre litt over hva Han tenker om deg, hva du tenker om Han og hva du tenker om deg selv.

For hvis du i underbevisstheten din tenker at Han ikke er fornøyd med deg, at Han er sint på deg eller fordømmer deg, så vil du ikke finne hvilen i Hans favn. Men det står at Han tenker GODE tanker om deg.

Tenker du gode tanker om deg selv? Eller er du din verste kritiker

Tillater du deg å elske deg selv i gode og onde dager? Jeg vet at Han gjør det. Og har du onde dager, så vil Han gi deg fremtid og håp.

«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile». (Matteus 11,28) 🌷

Del siden videre via .