Kunnskap + kjærlighet = Sant!

– Uten kjærlighet kan kunnskap skape atomvåpen, overvåkningssamfunn og korrupsjon.

Selv om jeg betrakter kunnskap som noe positivt i seg selv, er det likevel helt klart at kunnskap uten kjærlighet kan få destruktive konsekvenser.

Uten kjærlighet kan kunnskap skape atomvåpen, overvåkningssamfunn og korrupsjon. Derfor må ekte kunnskap innebære en søken etter både sannhet og kjærlighet.

Flere steder i Bibelen står det om «kjærlighet til visdom». Det er et begrep jeg liker. Jakob kaller det for «Visdommen fra Gud», og i Jakobs brev 3:17 beskriver han hvilken effekt den har på oss:

Visdommen fra Gud er først og fremst ren. Den gjør oss fredelige og milde, hensynsfulle og fulle av barmhjertighet. Den gjør ingen forskjell på folk, og den er uten hykleri. (Jakobs Brev 3:17 BGO_HVER)

For den nysgjerrige er livet en stor oppdagelsesreise, hvor vi hele tiden lærer nye ting om oss selv, menneskene rundt oss, skaperverket og Skaperen selv.

La oss bruke kunnskapen vi tilegner oss til å gjøre godt, spre Guds kjærlighet og løfte opp mennesker.

Del siden videre via .