Den Hellige Ånd vitner om Jesus fra innsiden av oss alle

Vi har fått Den Hellige Ånd på innsiden. Det er mer enn en kraft. Den Hellige Ånd er en del av vår treenige Gud.

Bibelen forteller oss at Den Hellige Ånd i oss har tre hovedoppgaver:

  1. Han gir oss kraft og nådegaver.
  2. Han er talsmannens som åpenbarer Jesus for oss og Jesus i oss
  3. Og Han overbeviser verden om synd.

Det greske bibelordet som vi har oversatt med synd betyr egentlig «å bomme på målet». Og Jesus sa at: «Synden er at de ikke tror på meg».

Å ikke tro på Jesus, og i stedet forgjeves prøve å frelse seg selv, er det moderne menneskets største bommert.

Derfor vitner Den Hellige Ånd om Jesus fra innsiden av oss alle.
Gud har nemlig lagt evigheten ned i alle mennesker.

Når Guds nåde blir forkynt og Jesus kjærlighet demonstrert gjennom våre liv, skaper det resonans med det som Gud allerede har lagt ned i alle menneskers hjerte – omtrent som når en stemmegaffel som treffer rett tone.

God pinse!

Del siden videre via .