Jeg dømmer ingen!

Gjør som Jesus: Ikke døm andre, elsk dem i stedet.

På Jesu tid var det en gruppering blant jødene som kalte seg fariseere. Og navnet fariseer kommer fra hebraisk, og betyr de «adskilte». Navnet passet dem godt. De holdt seg for gode til å menge seg med syndere og vanlige folk.

De så på Gud som den strenge dommeren som fører oversikt over folk synder, og som dømte dem som ikke holder mål.

Fariseerne mente at de selv overholdt alle budene og reglene, og de skrøt gjerne av sin egen fortreffelighet. Derfor hjalp de mer enn gjerne Gud med å dømme andres mennesker feil, synder og tilkortkommenheter.

Men Jesus var helt annerledes. Han levde ikke et adskilt liv. Jesus spiste og hadde fellesskap med alle slags mennesker. Fattige, korrupte tollere, prostituerte, fylliker, utstøtte og syndere. Og på den tiden så var det å spise sammen med noen et tegn på vennskap og aksept.

Og i stedet for fariseerne gudsbilde av en streng dommer, introduserte Jesus oss for den gode far, som elsket sine barn med en ubetinget kjærlighet.

Og i Johannes 5,22 sa Jesus at: «Faderen dømmer ingen, men han har overgitt all dom til sønnen.»

For å være helt sikker på at ingen misforstod fulgte han opp med følgende i Johannes 8,5: «Dere dømmer etter det ytre. Jeg dømmer ingen.»

Når Jesus sa «Jeg dømmer ingen» var det ikke bare tomme ord. Gjennom hele sitt liv, død og oppstandelse valgte han å elske mennesker i stedet for å dømme dem.

Gjør som Jesus: Ikke døm andre, elsk dem i stedet.


Dette er et utdrag fra en podkast-andakt Fred J. Ødegård holdt 14/2-2021. Hør resten nedenfor.

Del siden videre via .