Hvem spiser du sammen med?

Det nærmer seg jul. Både tiden før jul og i jula er en periode som er preget av mat. Vi spiser mat som vi ikke gjør ellers i året, vi tilbereder mat som er bærere av tradisjoner – «slik har vi alltid gjort det og slik skal det alltid gjøres». Dette er en tid hvor vi spiser mer sammen med andre enn vi vanligvis gjør. Man inviterer familie og venner på besøk og deler livet mens man spiser sammen og bygger relasjoner.

Å gå tur ute i disse dager, hvor det er mørkt ute og lys inne, gjør at dette lettere kommer til syne. Det er tent fakler på utsiden, det står flere biler i oppkjørselen enn vanlig og lyset inne – gjør at det som forbipasserende ute i mørket, er mulig å få et glimt av hva som skjer dere inne.

Når det gjelder matforberedelser, leste jeg en historie for noen år siden som gjorde sterkt inntrykk på meg. Den fant sted på kjøkkenet.

Ei jente hadde flyttet hjemmefra, giftet seg og skulle nå tilberede sin første julemiddag. Da hun stod å skulle tilberede den holdt hun på å skjære av endestykkene, fordi dette hadde moren hennes alltid gjort. Men hun ble litt i tvil, fordi det var jo ikke annerledes med endestykkene enn med resten av kjøttstykket. Så hun ble i tvil og ringte sin mor for å spørre. Moren ble usikker, men svarte «det gjorde alltid min mor, så jeg har bare gjort det samme». Morten begyndte å tenke over dette og ringte derfor sin mor for å spørre. Da svarer moren hennes: «Det var fordi jeg ikke hadde stor nok form til å legge hele kjøttstykket oppi, så derfor måtte jeg kutte av endestykkene for å få plass».

Noen ganger så opplever vi ting, observerer ting eller lærer ting, som vi bare gjør videre på autopilot, uten å reflektere over hvorfor og man tenker at dette er riktig: «slik er det, for slik har det alltid vært».

Noen ganger er man veldig tydelig på at «slik er det», mens andre ganger kan det være at man er veldig tydelig på at «slik er det IKKE».

Det kan være ganske så utfordrende både tankemessig og følelsesmessig når noen gjør eller sier noe som strider mot det som man har klare oppfatninger om hvordan skal være eller ikke være. Og dette påvirker igjen hvordan man da reagerer; hva man sier og hva man gjør. For ting henger sammen. Det man tenker, påvirker hva man føler og det man føler påvirker hvordan man handler.

Jesus var en ekstremt modig mann. For Han gjorde ikke det som var vanlig. Han gikk imot de fleste «skal» og «skal ikke». Alle de reglene som jødene hadde laget opp gjennom flere århundre om hva mennesker kunne gjøre og ikke gjøre – satte Jesus til side.

I Lukas 5, 27-32 så får vi historien om da Jesus ber tolleren Levi om å følge Han. Levi er kjent som Matteus. Matteus ønsket å feire beslutningen sin om å følge Jesus. For å hedre Jesus, inviterte han til stort gjestebud hos seg, hvor både Jesus, disiplene hans og mange av Matteus’ venner og kollegaer var invitert til på besøk.

Dette var noe som de skriftlærde og fariseerne – dvs. de som kunne alle reglene om hva man skulle og ikke skulle gjøre, reagerte på. De stilte spørsmålet: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?»

Her oppstiller fariseerne og de skriftlærde et klart skille mellom «oss» og «dem» og de reagerer på at Jesus og disiplene «spiser og drikker» sammen med «dem». De som ikke var godkjent. De som ikke var «innenfor». De som ikke var «inkludert».

I dagens samfunn er det fremdeles mange som tydeliggjør slike skiller «kristne», «ikke-kristne», «troende», «ikke-troende», «frelst», «ikke-frelst».

Grunnen til at fariseerne og de skriftlærde reagerte på dette var at de spiste og drakk sammen. Fordi det å innta et måltid sammen er å dele liv. Det er å bygge relasjoner med de som man deler måltid sammen med.

Jeg kan se for meg at fariseerne og de skriftlærde som spurte om dette nesten «spytter» ut ordene tollere og syndere. For dette var mennesker som markant var på utsiden, som så til de grader ikke var inkludert.

Men Jesus svarte: «De som er friske, har ikke bruk for lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse». Og med rettferdige her, menes de som selv mener at de var rettferdige.

Også i dag så kan man oppleve innen kristne kretser at ordet «synder» nesten spyttes ut for å markere et skille. Noen ganger så kan det virke som det sies i samme tonefall som om de omtaler en «kriminell».

Hvis man ser på det Jesus sa og gjorde, så var det at Han ville gjenopprette relasjonen med synderne og tollerne – dvs. de som var «utenfor». Hvorfor? Jo, fordi det Adam og Eva hadde gjort lang tid i forvegen, var det som forårsaket syndefallet. Syndefallet innebar at den nære og direkte kontakten og relasjonen som var mellom Gud og mennesker ble brutt.

Jesus kom for å gjenopprette denne relasjonen. Han kom for å dele livet med oss. Være en del av vår hverdag. Da Jesus var på jorden kunne han berøre de mennesker som så og hørte han fysisk. Men ved at Han døde og stod opp igjen – så gjennopprettet Han relasjonen med alle mennesker. Gud forliket Seg Selv med verden. Det ble FULLBRAGT. Der og da.

Likevel er det mange mennesker i dag, to tusen år senere, som tror at vi mennesker må begynne å oppføre oss annerledes for at Gud skal ha noe med oss å gjøre. Men det stemmer ikke. I Romerbrevet 12,2 så står det at vi skal omvende oss. Det betyr at vi skal begynne å tenke annerledes. Vi skal tenke annerledes om hva det innebærer at det er fullbragt. Vi skal tenke annerledes enn det de ha gjort i flere generasjoner før oss.
Da jødene ble utfridd fra slaveriet i Egypt, var de fysisk blitt satt fri. Men i mange år etterpå, så tenkte de fremdeles som slaver. Jesus gjorde det ferdig, men likevel så er det mange som tenker og lever som at det ikke er det.

Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud var, er og alltid vil være. En Far som elsker deg så høyt at Han ofret Sin Sønn for å gjenopprette relasjonen med deg. Han gjorde dette for alle syndere. Fordi en synder er en som ikke har en relasjon med Gud. Jesus viste oss at Gud vil spise og drikke sammen med deg – og være en del av livet ditt. Han er klar. Det er bare for deg å gjøre som Matteus, invitere Han hjem til deg og inn i livet ditt.

Og er du en troende, gjør som Jesus – del måltid – del livet og bygg relasjoner med mennesker rundt deg.

Del siden videre via .