Nattverden er for alle. Velkommen til bords!

Guds ubetingede kjærlighet inkluderer alle mennesker.

Et måltid er noe mer enn inntak av fôr. Det er fellesskap, kommunikasjon og relasjon. Og i Bibelens dager var det å spise sammen et tegn på aksept, samhørighet og vennskap.
Derfor var det noen mennesker man ønsket å spise sammen med, og noen man absolutt ikke ønsket å invitere til bords.

De skriftlærde fariseerne anså seg selv som mye bedre og hellige enn alle andre. Å delta i et måltid sammen med tiggere, prostituerte, samaritanere eller tollere var utelukket.  Det var viktig å markere avstand til og ekskludere disse synderne.

En kjent svensk karismatisk pastor konverterte for noen år siden til den katolske kirken. Etter det kunne han ikke lenger ta nattverd med sine gamle venner. Siden de ifølge hans nye syn tilhørte feil kirke, var de ikke nattverden verdig.

Andre kirkesamfunn er litt mer åpne, og sier at alle personlig kristne kan delta i nattverden.

Nå er vi tilbake til starten der jeg snakket om måltidets betydning. Det å ta nattverd sammen med noen innebærer fellesskap, aksept, samhørighet og inkludering

Jesus brukte aktivt måltidene til å inkludere mennesker som andre støtte bort. Han spiste mat og delte fellesskap med alle typer mennesker: Fattige fiskere, kvinner, prostituerte, tiggere, kriminelle, tollere og alminnelige hverdagssyndere.

Og han lot til og med forræderen Judas ta del i historiens første nattverd, måltidet som symboliserer nåde og tilgivelse.

Når vi inviter til nattverd i Kingdomkirken, vil derfor alle være velkommen til å delta. Enten de kaller seg pinsevenner, katolikker, muslimer eller ateister for den sak skyld.

«For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.» (1. kor 11:26)

«For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.» (2. Korinter 5:19)

Når vi tar nattverd forkynner vi Jesu liv, død og oppstandelse – frelse og helbredelse for alle mennesker.

Guds ubetingede kjærlighet inkluderer alle mennesker.

Velkommen til bords.


Dette er et utdrag av en tale Fred J. Ødegård holdt 17/11-2019. Hør resten nedenfor.

Del siden videre via .