Hvem er jeg?

Har du noen gang lurt på og stilt deg det spørsmålet: «Hvem er jeg?»

Dette er et spørsmål som kan stilles i mange ulike situasjoner gjennom livet. Når man er tenåring forsøker man å finne ut hvem man er. Man ser på sine foreldre, sine søsken og familie og har kanskje tanker om hvem man ligner mest eller minst på eller hvem man har lyst å ligne på – eller ikke lyst til å ligne på.

Eller man søker en identitetsbekreftelse i vennekretsen – man ønsker å være som de andre. Det kan også være at du stiller deg det spørsmålet ift ulike roller du har. Hva slags kollega, nabo eller venn er du? Og er du forelder så stiller du deg kanskje spørsmålet «hvem er jeg som mamma/pappa?»

Det kan også være at det har blitt stilt en del forventninger til deg gjennom flere år og du har forsøkt å innfri disse så godt du kan, men innerst inne kjenner du at dette er ikke helt deg. Og plutselig en dag er du helt tom og stiller deg spørsmålet «hvem er jeg egentlig?»

Svaret på «hvem er jeg» påvirkes av hva man tenker. Det man tenker påvirker igjen hva man føler og det man føler påvirker hvordan man handler og hva man gjør.

Og da er det vesentlig å stille spørsmålet «hva påvirker dine tanker om hvem du er?» Lar du familie, venner osv definere hvem du er ut i fra tilbakemeldinger du får? Eller lar du samfunnet gjennom media, reklame, magasiner osv definere hvem du er eller burde være? Lar du din utdannelse og jobb definere hvem du er? Vil denne input’en gi et riktig bilde av hvem du er?

Hvis man trekker en parallell til ting eller gjenstander som blir designet og produsert, så er det gjerne slik at enkelte egenskaper og bruksområder fremstår som åpenbare. En bil f.eks., kan brukes til å kjøre med. Men biler er ulike – de har ulike egenskaper; alt i fra små personbiler til større bobiler. En selger vil gjerne fremheve en del av det som er særegent for den bilen du vurderer å kjøpe, men han vil ikke kunne fortelle deg alt. Kanskje har du hørt noe fra andre med erfaring eller du har erfaring selv med ulike biler som gjør at du tror at du vet hva denne bilen kan/ikke kan. Andre ting må du kanskje lese deg frem til i brukermanualen som er skrevet av produsenten – de som har designet og skapt bilen. For det er de som kjenner bilens egenskaper og formål aller best.

Slik er det med deg også. Du har så langt mange erfaringer fra ditt eget liv, men det er ikke sikkert at det som du har erfart så langt, sier noe om hvem du egentlig er eller fremtiden din. Det er ikke sikkert at du har oppdaget alt av dine ressurser eller hva som er ditt fulle potensiale. Det kan også være at de tilbakemeldingene du har fått fra andre ikke stemmer med hva som egentlig ligger i deg av kvaliteter.

Og da er jo spørsmålet hva ligger i deg? Hva er dine egenskaper? Hvem er du? Disse spørsmålene lar seg faktisk best besvare ved å stille spørsmålene til Han som har skapt deg.

Langt tilbake, helt i starten av alt; så sa Gud: «La oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse» (1. Mosebok 1,26).
Gud skapte mennesket. Han har skapt deg! Han skapte deg med en fri vilje, så du står faktisk fritt til å bestemme selv om du tror på dette – at Han har skapt deg.

Det er jo ganske interessant. Og om du tror på dette eller ikke, vil være avhengig av hvilken input du har fått så langt i livet. Er det noen som har fortalt deg dette før? Er det noen som har fortalt deg at dette bare er tull og tøys og at du i stedet stammer fra apene? Er det noen som har fortalt deg at Gud ikke finnes? Eller tror du at Han kanskje gjør det, men så opplever du at du kanskje ikke har fått Han helt i tale enda? Det er mange som har opplevd det. Du er ikke alene.

Men selv om du ikke kjenner Han så godt enda, så kjenner Han deg! «Før jeg formet deg i mors liv, kjente Jeg deg. Før du ble født, helliget Jeg deg» (Jeremia 29,11). Dette gjelder ikke bare for Jeremia, men også for deg.

Dette er jo en fantastisk «input». Han kjente deg før du ble skapt!

«For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp». (Jeremia 29,11).

Gud er god. Gud er kjærlighet. Alt Gud har skapt er godt. Men nå tenker du kanskje at alt du har sagt og gjort i livet kanskje ikke er godt. Og det stemmer nok. For det gjelder alle. For Gud bestemmer ikke hva vi skal tenke og gjøre – det gjør vi selv. Og vi kan la oss påvirke av mye ulikt, som påvirker våre tanker, følelser og som igjen påvirker våre handlinger.

Men det Gud har lagt ned i deg – dvs. hvordan Han har designet deg helt fra starten og som alltid vil ligge der – det er godt.

Hvis du ønsker mer av Hans input i livet ditt og mindre av alt det andre rundt deg, så er Han klar. Han er faktisk utrolig tålmodig og venter på deg kontinuerlig. «Dere skal søke Meg og finne Meg, når dere søker Meg av hele deres hjerte».

Det Gud sier, er at vi kan søke Han og vi SKAL finne Han – hvis vi søker Han av hele vårt hjerte. Hvis vi gjør det, skjer det en hjerte-kobling med Gud.

Skulle du derimot ha hørt noen fortelle at Gud ikke bare er god, men også en sint Gud eller ond Gud – slik at du er redd for Han, så vil du ikke oppdage hvem Han virkelig er. Fordi frykten er ikke av eller fra Gud. Dette er noe som vil kunne hindre din relasjon med Han og som gjør at du holder Han på avstand. For vi er skapt slik – dvs at Han har skapt oss slik – at frykt mobiliserer et forsvarssystem i oss, som gjør at vi enten holder det vi frykter på avstand eller vi forsøker å komme oss unna. For det er ikke noe fra Han eller ved Han vi skal frykte eller være redd for. Det kommer fra annet hold.

En annen grunn til at Han ønsker at du skal søke Han av hele ditt hjerte er at Han allerede har lagt evigheten ned i ditt hjerte. «Alt har Han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte» (Forkynneren 3,11). Han er din skaper. Han har designet deg. Han har lagt sitt DNA ned i ditt hjerte. Så ved å søke Han av hele ditt hjerte, så kobles du med Han.

Alt Han ønsker – er en relasjon med deg – og derfor har Han gjort det mulig for deg å få kontakt med Han – når du ønsker det.

Så ved å koble med Han, vil du kunne oppdage hvem du egentlig er og hva Han har lagt ned i deg av gaver, egenskaper og talenter. Da vil du oppdage din sanne identitet. Du vil ikke oppdage hvem du er ved å sammenligne deg med andre. Oppdag hvem du er, ved å bli bedre kjent med Han som har skapt deg.

Del siden videre via .