Det er ikke vi som har valgt Jesus, det er han som har utvalgt oss.

Vi liker å snakke om vår beslutning om å invitere Gud inn i våre liv. Det vi lett glemmer, er at det er han som har inkludert oss i sitt liv.

Det er ikke vi som har valgt Jesus, det er han som har utvalgt oss. Før han skapte verden, forutbestemte han at vi skulle være hans folk og han være vår Gud.

Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. (Jeremia 30:22)

Og i kjærlighet forutbestemte han at vi skulle få være hans barn. Og at vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

Dette er valg som Gud har tatt helt suverent, uten å spørre oss på forhånd. Han bestemte at vi skulle være elsket med en ubetinget kjærlighet.

I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus (Efeserbrevet 1:4-5)

Og han har oss bestemt at vi skal gå ut å bære frukt. At vi skal ta i bruk de gaver, talenter og egenskaper han har lagt ned i oss. At vi skal nå vårt gudgitte potensial og hensikt.

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. (Johannes Evangelium 15:16)


Hør mer i podkasten nedenfor:

Del siden videre via .