Å se Jesus i andre mennesker

Skapt i Guds bilde og med et bilde av Gud på innsiden

Når man viser frem barnebilder blir det fort snakk om hvem i slekta de ligner på. «Han har sin mors milde øyne, men sin fars stubbete nese osv.»

På samme måte er det med mennesker og Gud. Alle mennesker ble skapt i vår treenige Guds bilde og lignelse. Og med et bilde av Gud inne i seg.

Selv om det bildet ble forkludret ved syndefallet, har alle mennesker alltid hatt noe av Gud i seg. Det er derfor Salomo kan skrive følgende i Forkynneren 3:11:

«Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.»

Til tross for alle religioner, kriger og grusomheter – så viser historien oss mange eksempler på at menneskenes opphav i Gud skinner gjennom i form av kreativitet, godhet, kjærlighet og nåde. Guds barn har alltid liknet litt på Gud.

Ordet ble menneske og Gudsbildet ble restaurert

Jesus, selve originalen som bildet var malt etter, kom ned på jorden og restaurerte fullstendig vårt gudsbilde. Og gjennom det, forliket Han hele menneskeheten med Gud. Også dem som ikke tror på ham.

Åndelig sett døde Adams rase, sammen med Jesus på korset. Det er derfor teologene sier at vi er korsfestet, død og født på ny med Kristus.

I Johannes 1: 14 kan vi lese:
«Og Ordet ble menneske* og tok bolig i[blant] oss. Og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.»

Bibeloversettere er uenig om dette verset skal oversettes med «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» eller «Ordet ble mennske og tok bolig i oss»

Begge deler skjedde i allefall. Gud Sønnen som har eksistert evig sammen med Gud Faderen og Gud Den Hellige Ånd – var det også det Ordet som hele verden ble skapt ved. Han kom ned til jorden, som et menneske ved navn Jesus.

Men ved Jesu død og oppstandelse skjedde noe helt uforståelig. «Ordet som ble kjød, tok også bolig i oss – i våre hjerter».

Gjennom sitt liv, død og oppstandelse har Jesus blitt ett med menneskene. Han har inngått en union med oss og brakt oss alle inn i sin relasjon med Faderen og Den Hellige Ånd.

Gudsbildet på innsiden av vår ånd er gjenopprettet.

Den Hellig Ånd vitner om Jesus fra innsiden av oss alle

Vi har fått Den Hellige Ånd på innsiden. Det er mer enn en kraft. DHÅ er en del av vår treenige Gud.

Bibelen forteller at Den Hellige Ånd i oss har tre hovedoppgaver.

  • Han gir oss kraft og nådegaver.
  • Han er talsmannens som åpenbarer Jesus for oss og Jesus i oss
  • Og Han overbeviser verden om synd.

Jesus sa at: «Synden er at de ikke tror på meg».

Derfor vitner Den Hellige Ånd om Jesus fra innsiden av oss alle.
Gud har nemlig lagt evigheten ned i alle mennesker.

Når Guds nåde blir forkynt og Jesus kjærlighet demonstrert gjennom våre liv skaper det resonans med det som Gud allerede har lagt ned i alle menneskers hjerte – omtrent som når en stemmegaffel treffer rett tone.

Gud bor i alle mennesker

I alle mennesker er det noe som er av Gud. Noe som er av Jesus. Noe som Gud ser på med kjærlighet og sier: «Dette er min sønn, I Ham har jeg velbehag».

Når den fortapte sønn kom hjem så alle andre enn møkkete tigger som luktet fyll, hor og grisebinge. Men den gode far gjenkjente med kjærlighet sitt eget kjøtt og blod.

Det er mange mennesker som ved første øyekast vekker avsky hos oss. Men hvis vi er villige til å se nærmere etter, så vil vi – under laget med skitt, ondskap, synd og skam – kunne se Jesus i dem.

Andre ganger møter vi på mennesker som det oser kjærlighet og godhet av. Som frivillig gir av seg selv for hjelpe andre mennesker. Som fremstår som prakteksemplet på hvordan kristne burde være. Men så viser det seg at de ikke kjenner Jesus, men kaller seg ateist eller muslim. Likevel kan vi se Jesus i dem.

Velkommen hjem!

Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt i Guds bilde, vil vi se det vakre og verdifulle i dem alle.

Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt til å være Guds elskede barn, vil vi se på folk rundt oss som våre brødre og søstre.

Hvis vi virkelig forstår betydningen av at 2. korinterbrev 5:19 der det står at «det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger» – vil vi slutte å dømme. Da vil vi heller inviterer mennesker hjem til farshuset. Hjem til pappa Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet.

Del siden videre via .