Guds økonomi – Johnny Flem


Denne søndagen underviste gjestepredikant Johnny Flem om forvalterskap og økonomi i et kristent perspektiv.

Del siden videre via .

KategorierUkategorisert