No Guru, No Method, No Teacher

«No Guru, No Method, No Teacher» er tittelen på en plate med Van Morrison. Men det er også tre gode trosprinsipper.

NO GURU
Det er bra å ha forbilder som man lytter til og ser opp til. Og det gjelder også i forholdet til Gud. Men hvis du opphøyer en religiøs leder eller predikant, som et mellomledd mellom Gud og mennesker – går du glipp av det aller viktigste. Nemlig den personlige relasjonen til Gud.

Gud taler ikke bare via spesielle prester og profeter, som man trodde i det gamle testamentet.

Jesus kom ned fra Himmelen for å gjenopprette det enkeltes menneskes kontakt med Gud. Gud er nemlig alle menneskers rette Far, og Han ønsker å ha direkte med sine barn.

Men noen mellommann trengs ikke der det bare er én, og Gud er én. (Galaterne 3:20 N11BM)

NO METHOD
På mange områder i livet er det bra med metoder og oppskrifter. Det gjelder alt fra kakebaking til programmering og bilkjøring.

Men religiøse metoder for å manipulere mennesker eller Gud, er ikke bra.

I alle religioner, også den kristne varianten, blir det brukt ulike metoder og hersketeknikker for å manipulere mennesker til å gjøre som lederne ønsker. Det kan være alt fra å gi mer penger, oppleve en spesiell sinnsstemning eller utføre en bestemt handling. Slike metoder fungerer, men samtidig ødelegger de mennesker. Så stopp med det!

Man forsøker også å manipulere Gud til å velsigne oss ved hjelp av ulike religiøse metoder og ritualer.

Det er laget metoder for å overtale Gud til å gi kjærlighet, frelse, helbredelse, økonomisk velsignelse og evig liv. Noen av metodene går på syndsbekjennelser, håndsopprekning, faste, selvpining, avholdenhet og selvpålagt fromhet og religiøse øvelser.

Det er ikke nødvendigvis noe galt i enkelthandlingene i disse metodene. Men når forholdet til Gud reduseres til metoder og egne prestasjoner, ender det alltid med skuffelse. For Gud lar seg selvsagt ikke manipulere. Og det hjelper heller ikke å prøve hardere. Du vil bare møte veggen. Og det virker ødeleggende på hva du tenker, både om deg selv, andre mennesker og Gud.

Hvis vi derimot legger metodene og egenprestasjonen til side og heller bruker tiden på å bli kjent med Gud, vil vi oppdage at mesteparten av det vi forsøkte å manipulere Han til å gjøre – har Han utfra sin ufattelige farskjærlighet allerede gitt oss.

Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi… (Kolosserne 2:23 N11BM)

NO TEACHER
Men dere skal ikke la noen kalle dere Rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. (Matteus 23:8 N11BM)

Jeg har veldig tro på å lære fra andre mennesker. Også fra dem som er uenige med meg. Jeg leser derfor mange bøker og lytter til mye undervisning.

Selvsagt er det noen jeg lytter mer til enn andre, men jeg vil aldri opphøye et enkeltmenneske til Læreren med stor L – som er den som har fasiten på alt. 

Det er to grunner til det:

  1. Vi er alle skapt med evnen til å tenke selv, og ikke ukritisk akseptere det vi blir fortalt av andre mennesker.Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. (Apostlenes gjerninger 17:11 N11BM)

  2. Da Jesus dro opp til Himmelen sendte han Den Hellige Ånd, som bor på innsiden av oss. Og det er Han som har rollen som Læreren med stor L.Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Johannes 14:26 N11BM)

“No Guru, No Method, No Teacher
Just you and I…and the Father
And the Son and the Holy Ghost
In the garden…” – Van Morrison

Del siden videre via .