Aage Samuelsen: Bære frukt for gud?

– Du kan ikke si til et tre om vinteren: «Du må bære frukt for å stå i min hage». (Aage Samuelsen)

Noen kalte ham en klovn, alkoholiker og sputniksanger, mens andre så på Aage Samuelsen som en helbredelsespredikant, reformator og et musikalsk geni.

Selv vokste jeg opp med Aage Samuelsens sang, musikk og forkynnelse. Min far spilte faktisk i en periode i musikken sammen med «broder Aage».

Personlig tenker jeg at Aage var litt av alle de tingene som ble nevnt. Han hadde sine feil og mangler, både i liv og lære. Likevel var han en mann med hjertet på rett sted. Han var alkoholikeren som ble frelst av ren nåde, og han glemte aldri hvor han kom fra. Den nåden han hadde fått, ga han villig videre.

En historie som illustrerer det, er da en alkoholiker i utslitte sko, kommenterte hvor fine sko Aage hadde. Da tok Aage av seg skoene og ga dem til ham. Selv gikk Aage videre på sokkelesten.

I dag vil jeg dele et 6 minutters klipp fra en tale Aage holdt i 1979. Og det er spesielt ment som en oppmuntring til deg som lurer på om du «bærer nok frukt for Gud».

Som Aage sa: «Du kan ikke si til et tre om vinteren: ‘Du må bære frukt for å stå i min hage.»

«Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» (Jesus – sitert fra Joh. 15:5)

Guds nåde og kjærlighet er alltid tilgjengelig for oss alle, uansett hvor vi er i livet. Og når vi lar den flyte gjennom oss på samme måte som sevjen fra treet flyter til greinene, trenger vi ikke å bekymre oss over «å bære frukt». Det vil komme som en naturlig konsekvens når tiden er inne.

Del siden videre via .