Takknemlighet – Fred J. Ødegård


#mikropod Takknemlige mennesker er lykkeligere, friskere og mer suksessfulle enn andre. I tillegg lever de lenger.

Del siden videre via .

KategorierUkategorisert