Den gode Far

De forstod ikke hvor høyt faren elsket dem, og hvilke privilegier de hadde som hans sønner En mann hadde to sønner. Begge sønnene bodde hjemme. Faren elsket dem uendelig høyt, og unnet dem alt godt. DEN YNGSTE SØNNEN var temperamentsfull og oppfarende. Han ønsket å leve livet og ha det moro, men trodde ikke at …

Les mer

Hvem er jeg?

Har du noen gang lurt på og stilt deg det spørsmålet: «Hvem er jeg?»

Les mer